Produktivní obrábění přesných obrobků

Kód projektu
TA02010920
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Řešení od
2012
Manažer
Matyska Vojtěch
Řešitel
Kolář Petr
Výzva
ALFA
Příjemce
KOVOSVIT MAS Machine Tools

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj ke zvýšení produktivity obrábění složitých obrobků, jako např. lopatkových kol. Prováděn bude výzkum technologie zaměřený na dynamiku systému stroj – vřeteno – nástroj, volbu nástrojů, řezných podmínek, strategie obrábění, přípravu dráhového řízení a nastavení řídicího systému. Vyvinut bude prototyp inovovaného stroje MCU 630V – 5X PLUS se systémem adaptivního nastavování parametrů řízení pohonů a pokročilými prostředky pro kompenzaci teplotních chyb stroje.

Hlavní příjemce KOVOSVIT MAS Machine Tools, a. s.
Další příjemci ČVUT v Praze, FS, RCMT
Zkratky AlfaKMAS
Řešení od: 01.01.2012
Řešení do: 31.12.2015
Poskytovatel Technologická agentura České republiky
Výzva ALFA
Vedoucí Vojtěch Matyska
Řešitel Petr Kolář