Parametrizace nových produktů a automatizace procesu vývoje, konstrukce a zavedení do výroby

Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024627
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Řešení od
2021
Manažer
Stach Eduard
Řešitel
Smolík Jan
Výzva
OP PIK Aplikace
Příjemce
HESTEGO

Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových funkčních vzorků, ověřených technologií a užitných vzorů prostřednictvím realizace PV a EV k vytvoření do určité míry automatizovaného procesu, který nabídne zákazníkovi realizovat své konkrétní a individuální požadavky bez zvýšených nákladů na zakázkovou výrobu. Toho bude docíleno parametrizovaným a modulárním řešením produktů. Zákazník může přímo ovlivnit parametry poptávaného zboží, v případě plotru například zdvihy v jednotlivých osách.

Hlavní příjemce HESTEGO, a. s.
Další příjemci ČVUT v Praze, FS, RCMT
Zkratky SMART
Řešení od: 01. 01. 2021
Řešení do: 31. 05. 2023
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výzva OP PIK Aplikace
Vedoucí Ing. Eduard Stach, Ph.D.
Řešitel Ing. Jan Smolík, Ph.D.