Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen

Kód projektu
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006227
Poskytovatel
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Řešení od
2017
Manažer
Kopecká Ester
Řešitel
Smolík Jan
Výzva
ESF OP Zaměstnanost
Příjemce
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Projekt si klade za cíl přispět k pozitivní změně názorů na charakter strojírenských profesí, k odbourávání předsudků vůči uplatnění dívek/žen ve strojírenství. Tohoto cíle chce projekt dosáhnout cíleným proškolováním kariérových poradců na ÚP ČR a výchovných/kariérových poradců na ZŠ a SŠ, kteří, vedle rodičů, významně ovlivňují rozhodování dívek/žen při dalším profesním vzděláváním. Dále pak projekt chce vnést do kariérového poradenství nové informace o povaze pracovních pozic v technických oborech.

V rámci projektu mimo jiné vznikly informační materiály pro cílovou skupinu poradců. Celkem bylo vytvořeno šest samostatných brožur obsahujících aktuální informace o tom, co je to strojírenská výrobní technika v ČR, jaké jsou perspektivy tohoto oboru, jaké jsou platové podmínky, jaké jsou možnosti vzdělávání, jak dnes vypadá práce ve vybraných profesích a nakonec brožura představující příklady žen pracujících ve strojírenství na různých pozicích. Dále byly vytvořeny zjednodušené informační materiály vhodné pro práci s klienty poradců, které zejména vhodnou formou přibližují vybrané pracovní pozice ve strojírenství. Vytváření všech informačních materiálů bylo konzultováno s poradci v průběhu projektu v rámci workshopů. Poradcům byly materiály prezentovány v pracovních verzích. Konečná podoba brožur i zjednodušených materiálů pro práci s klienty reflektuje připomínky a podněty poradců.

Brožury informující o oboru strojírenská výrobní technika ke stažení:

Obor strojírenská výrobní technika
Příjmy a benefity strojírenských profesí
Strojírenské firmy – příklady
Vzdělávání ve strojírenství
Vybrané strojírenské profese
Příklady žen ze strojírenské praxe

Materiály pro práci s klienty kariérových poradců ke stažení:

Karty profesí pro práci se žáky základních škol
Karty profesí pro práci se studenty středních škol
Karty profesí pro práci s ženami na úřadech práce

Hlavní příjemce Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Další příjemci ČVUT v Praze, FS, RCMT
SST
Zkratky Gender
Řešení od: 01. 09. 2017
Řešení do: 31. 08. 2019
Poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Výzva ESF OP Zaměstnanost
Vedoucí Mgr. Ester Kopecká, DiS.
Řešitel Ing. Jan Smolík, Ph.D.