Nové nanostruktury pro inženýrské aplikace umožněné kombinací moderních technologií a pokročilých simulací

Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008396
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řešení od
2018
Manažer
Zeman Pavel
Řešitel
Zeman Pavel
Výzva
OP VVV
Příjemce
ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická

Projekt využívá potenciál nových depozičních metod podporovaných atomistickými simulacemi k návrhu, přípravě a testování nových tříd materiálů aplikovatelných v mnoha průmyslových odvětvích. Ab initio a molekulární dynamika budou základní nástroje ke studiu fázové stability, difuze, růstu vrstev a tribologických vlastností. Hlavním cílem projektu je plně využít možnosti HIPIMS, novou depoziční metodu, pro řešení specifických problémů ve třech oblastech: povlaky s nízkým třením pro aplikace na řezné nástroje, samomazné povlaky a otěruvzdorné vrstvy s nízkou odrazivostí. Tenké vrstvy budeme kombinovat s laserovým texturováním povrchu, čímž dosáhneme zlepšení funkčních parametrů vrstev ve všech třech oblastech zmíněných výše.

Hlavní příjemce ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
Další příjemci HOFMEISTER, s. r. o.
Piston Rings Komarov, s. r. o.
Zkratky Nanovrstvy
Řešení od: 01. 07. 2018
Řešení do: 31. 12. 2022
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzva OP VVV
Vedoucí Ing. Pavel Zeman, Ph.D.
Řešitel Ing. Pavel Zeman, Ph.D.