Nová generace kompozitových nosníků pro vysoce dynamické výrobní stroje

Kód projektu
FW06010296
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Řešení od
2023
Manažer
Novotný Lukáš
Řešitel
Kolář Petr
Výzva
TREND
Příjemce
Compo Tech PLUS, spol. s r. o.

Cílem projektu je vytvoření nové generace kompozitových nosníků uplatnitelných ve vysoce dynamických výrobních strojích. Tyto nosníky se bude vyznačovat optimalizovanou strukturou tělesa, která bude navržena v interakci s řízením pohybových os a mechanických vlastností pohonů pohybové osy výrobního stroje a integrací prvků pro monitoring stavu kompozitní struktury s informačním vstupem do řídicího systému stroje. Optimalizace struktury bude provedena pomocí simulačního SW pro virtuální testy – digitálního modelu pohybové osy. Výsledkem řešení projektu je vyšší efektivita návrhu nosných komponent z drahých kompozitních materiálů. Díky posuzování v digitálním modelu bude možno navrhnout strukturu kompozitního tělesa bez zbytečného pře-/pod- dimenzování dílčích prvků sestavy stroje.

Hlavní příjemce Compo Tech PLUS, spol. s r. o.
Další příjemci ČVUT v Praze, FS, RCMT
Zkratky DynaBeam
Řešení od: 01. 01. 2023
Řešení do: 31. 12. 2025
Poskytovatel Technologická agentura České republiky
Výzva TREND
Vedoucí Ing. Lukáš Novotný, Ph.D.
Řešitel doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.