Neinvazivní experimentální metody ve výzkumu čerpadel

Kód projektu
TA04011579
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Řešení od
2014
Manažer
Burian David
Řešitel
Burian David
Výzva
ALFA
Příjemce
SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s. r. o.

Cílem projektu je vyvinout progresivní proces hydraulického experimentu aplikovaný na předávání velkých hydrodynamických čerpadel na jejich hydraulickém modelu na zkušebně. Prvním cílem je projekt a ověření zkušebního okruhu pro komplexní testy modelových čerpadel zaměřený na vývoj a ověření zařízení pro snímání a vyhodnocování silových účinků hydraulických částí modelu a na snímání a vyhodnocování odezvy na tyto podněty – vibrace na čerpadle a výchylky na rotoru (poloha rotoru čerpadla). Dalším cílem je vývoj modelového představitele hydrodynamického čerpadla, CFD analýza rychlostních a tlakových polí v jeho pracovních částech a stanovení integrálních charakteristik a dynamických účinků. Na tomto modelu provést ověření cílů projektu – komplexní testy modelových čerpadel. Důležitým efektem je validace výsledků výpočtové analýzy s experimentálními výsledky.

Hlavní příjemce SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s. r. o.
Další příjemci ČVUT v Praze, FS, RCMT
Zkratky Kozlik
Řešení od: 01.07.2014
Řešení do: 31.12.2017
Poskytovatel Technologická agentura České republiky
Výzva ALFA
Vedoucí David Burian
Řešitel David Burian