Návrh SW pro testování vřeten + měření statické tuhosti

Kód projektu
N/A
Poskytovatel
Státní správa a samospráva
Řešení od
2016
Manažer
Chvojka Petr
Řešitel
Chvojka Petr
Výzva
Jihočeské podnikatelské vouchery
Příjemce
VOPSS Řepeč

Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, pokud jsou uvedené činnosti součástí projektu vývoje nebo zavádění nového produktu (výrobku, služby) či procesu.
Návrhy pro Žadatele nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, typů zařízení, materiálů, metod.
Vývoj software, hardware, materiálu, zaříezní, prvků, systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu.
Výstupem jsou dva nezávislé SW: 1. jeden pro obsluhu testovací stanice repasovaných vřeten (měření teplot, otáček a vibrací), 2. druhý pro měření statické tuhosti vřetene. Ad 1 – stacionární systém pro měření celkových hodnot vibrací ve vybraných pásmech, časový záznam vibrací, FFT, záznam parametrů testu, (čas, otáčky, teploty), poloautomatizovaný protokol z měření; Ad 2 – přenosný systém pro měření a/ na testovací stanici, b/ na běžném obráběcím stroji při servisním a diagnostickém výjezdu. Systém měří deformace při zatěžování definovanou silou. Z výsledných grafů stanovuje hodnotu statické tuhosti. Záznam parametrů, poloautomatizovaný protokol.

Hlavní příjemce VOPSS Řepeč, s. r. o.
Další příjemci  
Zkratky  
Řešení od: 01. 10. 2016
Řešení do: 28. 02. 2017
Poskytovatel Státní správa a samospráva
Výzva Jihočeské podnikatelské vouchery
Vedoucí Ing. Petr Chvojka, Ph.D.
Řešitel Ing. Petr Chvojka, Ph.D.