Návrh designu strojů Montekord Machines s.r.o.

Kód projektu
N/A
Poskytovatel
Státní správa a samospráva
Řešení od
2018
Manažer
Sulitka Matěj
Řešitel
Sulitka Matěj
Výzva
Jihočeské podnikatelské vouchery
Příjemce
Montekord Machines, s. r. o.

Budou vytvořeny návrhy řešení designu vybraných představitelů strojů zadavatele. Cílem návrhů bude vytvořit nový design, který se stane charakteristickým znakem firmy, bude vizuálně atraktivní a odliší stroje zadavatele od konkurenčních výrobců. Předmětem návrhů bude řešení čelní, pohledové partie zařízení. Součástí zadání bude specifikace požadavku na uplatnění loga firmy a typového označení na čelní straně zařízení.
Návrhy budou zahrnovat více koncepčních studií, které budou vycházet z konstrukčního principu stavby nosné struktury krytování z Alu profilů. Předpokládáno je využití komerčně dostupných řešení ovládacích panelů. Návrhy budou zohledňovat funkční, ergonomické a bezpečnostní požadavky podle specifikace zadavatele. Předpokladem je poskytnutí 3D modelů ze strany zadavatele (nebo případně výkresové a fotodokumentace) stávajícího provedení vybraných typů zařízení jako základu pro návrh designu.
Ze souboru předložených návrhů bude vybráno řešení designu, jehož koncepce bude na základě konzultací se zadavatelem přizpůsobena konstrukčním, technologickým a výrobním požadavkům.
Výstupem budou shrnující presentace koncepčních návrhů designu, vizualizace a CAD model vybrané varianty podle výběru zadavatele.

Hlavní příjemce Montekord Machines, s. r. o.
Další příjemci  
Zkratky  
Řešení od: 01. 10. 2018
Řešení do: 31. 03. 2019
Poskytovatel Státní správa a samospráva
Výzva Jihočeské podnikatelské vouchery
Vedoucí Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.
Řešitel Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.