Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ

Kód projektu
TN01000015
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Řešení od
2019
Manažer
Smolík Jan
Řešitel
Smolík Jan
Výzva
Národní centra kompetence
Příjemce
VÚTS

NCKS je zaměřeno na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství. Záměrem je, společnou realizací aplikovaného VaV, posílit a dále rozvinout spolupráci podniků a výzkumných organizací a zvýšit jejich konkurenceschopnost. NCKS se bude zabývat řešením problémů a témat významných pro budoucí inovace strojů a zařízení. Bude zaměřeno na zvyšování výkonu a přesností strojů a zařízení, snižováním energetické náročnosti, automatizaci výrobních procesů, zkracování inovačních cyklů, nákladovou optimalizací a zohledněním trendů Průmyslu 4.0.

Hlavní příjemce VUTS, a. s.
Další příjemci AMF Reece CR, s. r. o.
COMTES FHT, a. s.
GTW BEARINGS, s. r. o.
KOVOSVIT MAS Machine Tools, a. s.
machine building, s. r. o.
MODELÁRNA LIAZ, spol. s r. o.
Nano Medical, s. r. o.
PLASMAMETAL, spol. s r. o.
Proinno, a. s.
SVÚM, a. s.
ŠMT, a. s.
Šmeral Brno, a. s.
TAJMAC-ZPS, a. s.
TOS KUŘIM – OS, a. s.
TOS VARNSDORF, a. s.
TOSHULIN, a. s.
UJP PRAHA, a. s.
Urdiamant, s. r. o.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Wikov Gear, s. r. o.
ZEBRA GROUP, s. r. o.
ČVUT v Praze, FS, RCMT
TU v Liberci, FS
VŠB – TU Ostrava, FST
VUT v Brně, FSI
ZČU v Plzni, FS
Zkratky

IngStroje, DigiTwin, Technol, StavbaVS, Navary

Řešení od: 01. 01. 2019
Řešení do: 31. 12. 2022
Poskytovatel Technologická agentura České republiky
Výzva Národní centra kompetence
Vedoucí Ing. Jan Smolík, Ph.D.
Řešitel Ing. Jan Smolík, Ph.D.