Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍ

Kód projektu
TN02000018
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Řešení od
2023
Manažer
Smolík Jan
Řešitel
Smolík Jan
Výzva
Národní centra kompetence
Příjemce
VÚTS

NCKS je zaměřeno na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství. NCKS se zabývá řešením klíčových témat významných pro budoucí inovace strojů a zařízení. Strategická výzkumná agenda reflektuje požadavky zákaznické a uživatelské, ekonomické, environmentální, společenské a zejména pak technologické. Důraz je kladen na zvyšování výkonů a efektivity strojů a zařízení, snižování jejich energetické náročnosti, automatizaci výrobních procesů, úspory materiálů a snižování dopadů na životní prostředí, digitalizaci procesů a zohlednění trendů spadajících do oblasti Průmysl 4.0.

Hlavní příjemce VUTS, a. s.
Další příjemci ACO Industries Tábor, s. r. o.
COMTES FHT, a. s.
Dudr Tools, s. r. o.
GTW BEARINGS, s. r. o.
HOFMEISTER, s. r. o.
HVM PLASMA, spol. s r. o.
KOVOSVIT MAS Machine Tools, a. s.
machine building, s. r. o.
MEGA, a. s.
MODELÁRNA LIAZ, spol. s r. o.
Nano Medical, s. r. o.
PLASMAMETAL, spol. s r. o.
Povrly Copper Industries, a. s.
Proinno, a. s.
SVÚM, a. s.
Technická univerzita v Liberci
TOS KUŘIM – OS, a. s.
TOS VARNSDORF, a. s.
TOSHULIN, a. s.
UJP Praha, a. s.
Ultratech, s. r. o.
Urdiamant, s. r. o.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
VKV Tools, s. r. o.
VŠB – Technická univerzita v Ostravě
Vysoké učetní technické v Brně
Wikov Gear, s. r. o.
Západočeská univerzita v Plzni
ZEBRA GROUP, s. r. o.
Zkratky

 

Řešení od: 01. 01. 2023
Řešení do: 31. 12. 2028
Poskytovatel Technologická agentura České republiky
Výzva Národní centra kompetence
Vedoucí Ing. Jan Smolík, Ph.D.
Řešitel Ing. Jan Smolík, Ph.D.