Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence

Kód projektu
TN01000024
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Řešení od
2018
Manažer
Kolář Petr
Řešitel
Kolář Petr
Výzva
Národní centra kompetence
Příjemce
ČVUT v Praze CIIRC

Projekt NCK KUI cílí na vznik nové platformy pro kybernetiku a umělou inteligenci, které synergicky propojuje excelentní výzkumná a aplikačně orientovaná centra v oblasti robotiky a kybernetiky pro Průmysl 4.0, “Smart cities”, inteligentních dopravních systémů a kybernetické bezpečnosti. Propojením stávajících inovačních lídrů (výzk. center a prům. partnerů) dojde ke zvýšení potenciálu a efektivity aplikovaného výzkumu pro klíčová národní odvětví, jako jsou vyspělé technologie pro globálně konkurenceschopný průmysl (Průmysl 4.0), rozvoj komunikačních a informačních technologií či transportní systémy 21. století. NCK KUI je úzce spjato s aplikačním sektorem a umožní tak vzájemnou mezioborovou spolupráci, vznik inovací a transfer technologií.

Hlavní příjemce ČVUT v Praze, CIIRC
Další příjemci TMV SS, spol. s r. o.
B:TECH, a. s.
CertiCon, a. s.
DEL, a. s.
DFC Design, s. r. o.
ČKD ELEKTROTECHNIKA, a. s.
LaserTherm, spol. s r. o.
LTR s. r. o.
PREFA KOMPOZITY, a. s.
PT SOLUTIONS WORLDWIDE, spol. s r. o.
Siemens, s. r. o.
Škoda Auto, a. s.
TG Drives, s. r. o.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Unicorn Systems, a. s.
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Continental Powertrain Czech Republic, s. r. o.
ZAT, a. s.
ZPA Industry, a. s.
VŠB – TU Ostrava, FEI
VUT v Brně, STI
ZČU v Plzni, FAV
Zkratky Zavity, FexCAM
Řešení od: 01. 11. 2018
Řešení do: 31. 12. 2022
Poskytovatel Technologická agentura České republiky
Výzva Národní centra kompetence
Vedoucí Ing. Jan Koubek, Ph.D.
Řešitel doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.