Modulární a digitalizovaná řada vertikálních obráběcích center

Kód projektu
FW03010480
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Řešení od
2021
Manažer
Stach Eduard
Řešitel
Smolík Jan
Výzva
TREND
Příjemce
KOVOSVIT MAS Machine Tools

Hlavním cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti strojů řady vertikálních frézovacích center řady MCV pomocí zefektivnění servisovatelnosti a predikce servisních zásahů strojů řady MCV pro zákazníka a zefektivnění výroby, servisovatelnosti a optimalizace dimenzování této řady strojů pro výrobce KOVOSVIT MAS Machine Tools, a. s.

Hlavní příjemce KOVOSVIT MAS Machine Tools, a. s.
Další příjemci ČVUT v Praze, FS, RCMT
Zkratky MCV-MD
Řešení od: 01. 01. 2021
Řešení do: 31. 12. 2024
Poskytovatel Technologická agentura České republiky
Výzva TREND
Vedoucí Ing. Eduard Stach, Ph.D
Řešitel Ing. Jan Smolík, Ph.D.