Modernizace a rozšíření funkcionality laserového řezacího stroje

Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028104
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Řešení od
2022
Manažer
Chládek Štěpán
Řešitel
Švéda Jiří
Výzva
OP PIK Inovační voucher
Příjemce
Ing. Martin Kaván

Při modernizaci bude na řezacím stroji vyměněn zdroj laseru, proporcionální ventil a laserová řezací hlava. Předmětem poskytnutí nabídky je úprava řídicího systému řezacího stroje pro integraci nových hardwarových komponent a přidání nových technologických funkcí za účelem zvýšení konkurenceschopnosti zařízení. Dále budou implementovány nové technologické funkce pro zvýšení funkcionality řezacího stroje.

Hlavní příjemce Ing. Martin Kaván
Další příjemci  
Zkratky  
Řešení od: 01. 12. 2022
Řešení do: 31. 05. 2023
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výzva OP PIK Inovační voucher
Vedoucí Ing. Štěpán Chládek, Ph.D.
Řešitel Ing. Jiří Švéda, Ph.D.