Modelování řezných sil a stability obrábění se zohledněním opotřebení břitu nástroje

Kód projektu
LH12065
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řešení od
2012
Manažer
Kolář Petr
Řešitel
Kolář Petr
Výzva
KONTAKT II
Příjemce
ČVUT v Praze FS RCMT

Projekt má jeden hlavní cíl: zjištění, jak reálná geometrie ostří (makro- a mikrogeometrie) nástroje včetně její modifikace opotřebením ovlivňuje velikost řezných sil a stabilitu obrábění. Řešením projektu budou získány poznatky o změně silových poměrů ahranice stabilního obrábění při obrábění nástrojem s reálnou (nikoliv idealizovanou) geometrií, která se během záběru ostří mění v důsledku jeho opotřebení. Hlavního cíle bude dosaženo do 31.12.2015.

Hlavní příjemce ČVUT v Praze, FS, RCMT
Další příjemci  
Zkratky StabSily
Řešení od: 01.03.2012
Řešení do: 31.12.2015
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzva KONTAKT II
Vedoucí Petr Kolář
Řešitel Petr Kolář