Měření přesnosti nového pětiosého obráběcího centra

Kód projektu
N/A
Poskytovatel
Státní správa a samospráva
Řešení od
2015
Manažer
Chvojka Petr
Řešitel
Chvojka Petr
Výzva
Jihočeské podnikatelské vouchery
Příjemce
SAHOS, a. s.

Předmětem činností jsou měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, modelování, simulace procesů, děkjů, systémů, provozů. Výsledkem projektu bude závěrčená zpráva obsahující výsledky jednotlivých typů měření a analýz spolu s doporučením případných úprav konstrukce a navržení nové technologie měření užitných vlastností stroje a vybavení měřicí technikou.

Hlavní příjemce SAHOS, a. s.
Další příjemci  
Zkratky  
Řešení od: 01.01.2015
Řešení do: 31.03.2015
Poskytovatel Státní správa a samospráva
Výzva Jihočeské podnikatelské vouchery
Vedoucí Petr Chvojka
Řešitel Petr Chvojka