Měření a nalýza silového zatížení soustavy stroj-nástroj-obrobek při obrábění

Kód projektu
N/A
Poskytovatel
Státní správa a samospráva
Řešení od
2016
Manažer
Malý Jan
Řešitel
Malý Jan
Výzva
Inovační vouchery Ústeckého kraje
Příjemce
Aisan Industry Czech, s. r. o.

Předmětem spolupráce je měření a analýza silového zatížení při dvou kritických obráběcích procesech. Měřením a výpočtem bude stanovena velikost silového zatížení mezi nástrojem a obrobkem. Takto stanovené zatížení bude konfrontováno s dispozicemi aktuálně používaného výrobního zařízení. Měření proběhne v místě zadavatele s nutností kombinace dvou standardních metod měření sil – přímého měření sil dynamometrem a nepřímého měření ze zatížení z pohonu obráběcího stroje. Tato kombinace metod je nezbytná pro daný komplikovaný případ obrábění. Vyhodnocení a analýza proběhne v místě dodavatele. Výsledky budou předány formou technícké zprávy.

Hlavní příjemce Aisan Industry Czech, s. r. o.
Další příjemci  
Zkratky  
Řešení od: 01. 07. 2016
Řešení do: 02. 11. 2016
Poskytovatel Státní správa a samospráva
Výzva Inovační vouchery Ústeckého kraje
Vedoucí Ing. Jan Malý
Řešitel Ing. Jan Malý