Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s.

Kód projektu
FV10743
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Řešení od
2016
Manažer
Vyroubal Jiří
Řešitel
Vyroubal Jiří
Výzva
TRIO
Příjemce
KOVOSVIT MAS Machine Tools

Cílem projektu je vývoj konkurenceschopné řady energeticky efektivních strojů a výrobních technologií pro zajištění udržitelné ekonomiky výroby spolu s minimalizací negativních dopadů výroby na životní prostředí. Výsledkem projektu budou prototypy dvou typů energeticky efektivních strojů. Vývoj proběhne v oblasti fluidních a pneumatických okruhů a softwarové výbavy stroje s využitím inovativních postupů pro efektivní hospodaření s energií ve výrobním i nevýrobním čase stroje. Dále budou vyvinuty technologie a strategie obrábění, které umožní uživatelům energeticky efektivně využít vlastnosti strojů a automatizace chodu při výrobě dílců s vysokou přidanou hodnotou. Řešení projektu je rozděleno na jednotlivé pracovní balíčky s časovým rámcem a odbornou náplní, které společně přispívají k dosažení výsledku projektu. Řešení zajišťují erudovaní odborníci s praxí a zkušenostmi v oboru. Výsledky budou zobecněny a uplatněny v praxi aplikací do produktové nabídky high-tech strojů pro špičkový průmysl. Aplikační potenciál výsledků je vysoký díky aktuálním požadavkům zákazníků. Výsledky řešení budou zpracovány do dokumentačních souborů, pro podrobné prezentace uživatelům strojů a budou k dispozici při prezentačních akcích. Při plnění cílů budou aplikovány a rozvíjeny klíčové technologie KET (Key Enabling Technologies), zejména Pokročilé výrobní technologie. Splněním cílů budou splněny vybrané cíle NPOV, relevantní pro program TRIO. Konkrétně priorita PO1 (oblast 2) a PO2 (oblast 2). Projekt přispívá k implementaci Národní RIS3 strategie plněním společenské výzvy „Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech“, kde vývoj špičkového strojírenství znamená pro ekonomiku ČR silný růstový potenciál. Splněním Cíle Programu bude posíleno know-how Kovosvit MAS a jeho výzkumné základny i výzkumné organizace vzájemnou účinnou spoluprací ve výzkumu a vývoji a dojde ke zvýšení aplikovatelnosti výsledků výzkumu a vývoje v podnikové sféře ČR.

Hlavní příjemce KOVOSVIT MAS Machine Tools, a. s.
Další příjemci ČVUT v Praze, FS, RCMT
Zkratky ECO
Řešení od: 01. 08. 2016
Řešení do: 31. 12. 2018
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výzva TRIO
Vedoucí Ing. Jiří Vyroubal, Ph.D.
Řešitel Ing. Jiří Vyroubal, Ph.D.