Klastr 4.0 – Metodologie systémové integrace

Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008432
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řešení od
2018
Manažer
Kolář Petr
Řešitel
Kolář Petr
Výzva
OP VVV
Příjemce
ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická

Projekt rozvíjí mezinárodní mezisektorovou spolupráci mezi inovativními podniky, akad. pracovišti a globálními prům. hráči. Konsorcium tvoří výzkumné instituce, CIIRC ČVUT a DFKI (SRN), a české firmy SIDAT a CertiCon, s podporou nadnárodních korporací Airbus, Škoda Auto a Siemens, s napojením na Národní centrum Průmyslu 4.0. Výzkumným tématem je jedno z nejnáročnějších v Průmyslu 4.0, a to systémová integrace a vytvoření jednotné flexibilní softwarové architektury pro adaptabilní výrobní systémy.

Hlavní příjemce ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
Další příjemci Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH
Zkratky Cluster4
Řešení od: 27. 08. 2018
Řešení do: 30. 09. 2022
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzva OP VVV
Vedoucí doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Řešitel doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.