Inovace klíčových konstrukčních uzlů vodní turbíny

Kód projektu
TH02010680
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Řešení od
2017
Manažer
Šindler Jaroslav
Řešitel
Sulitka Matěj
Výzva
EPSILON
Příjemce
M a v e l

Hlavním cílem řešení projektu je inovace procesu výroby klíčových částí vodních turbín s ohledem na snižování energetické náročnosti při výrobě. Pro posílení konkurenceschopnosti je nutná okamžitá adaptabilita na požadavky trhu, což umožňuje náhrada odlitků ocelovými svařovanými konstrukcemi, s čímž je spojeno zvýšení produktivity výroby a zkrácení doby uvedení výrobku na trh. Při využívání ocelových svařovaných konstrukcí je přitom nutné uvažovat interdisciplinaritu jednotlivých výrobních technologií (tváření, svařování, návary a povrchové úpravy) s ohledem na výsledky moderních výpočetních metod topologické a parametrické optimalizace a praktických zkoušek a testů řady vzorků. Doprovodným cílem je metodika tvorby součástí vodních turbín s důrazem na predikovanou životnost.

Hlavní příjemce M a v e l, a. s.
Další příjemci ČVUT v Praze, FS, RCMT
Zkratky VODTURB
Řešení od: 01. 01. 2017
Řešení do: 31. 12. 2019
Poskytovatel Technologická agentura České republiky
Výzva EPSILON
Vedoucí Jaroslav Šindler
Řešitel Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.