Experimentální ověření hybridních řezných nástrojů

Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028177
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Řešení od
2023
Manažer
Malý Jan
Řešitel
Zeman Pavel
Výzva
OP PIK Inovační voucher
Příjemce
HOFMEISTER

Předkládaný projekt řeší problematiku zvýšení produktivity řezných nástrojů a optimalizace komplexních procesních parametrů strojního obrábění při využití kompozitních materiálů na bázi uhlíkových vláken (dále hybridních nástrojů). Provedené komparační testy budou klíčovým zdrojem dat pro případnou optimalizaci hybridních nástrojů, poslouží pro sdílení know-how a též přispějí k rozvoji vzájemné spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnými institucemi.

Hlavní příjemce Hofmeister, s. r. o,
Další příjemci  
Zkratky  
Řešení od: 02. 01. 2023
Řešení do: 31. 07. 2023
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výzva OP PIK Inovační voucher
Vedoucí Ing. Jan Malý
Řešitel doc. Ing. Pavel Zeman, Ph.D.