Energeticky efektivní krytování pro pokročilé výrobní stroje

Kód projektu
FV30379
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Řešení od
2018
Manažer
Fiala Štěpán
Řešitel
Kolář Petr
Výzva
TRIO
Příjemce
HESTEGO

Cílem projektu je vývoj pokročilého krytování pohybových os energeticky efektivních výrobních strojů. To pomůže k zajištění udržitelné výroby s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. Cíle bude dosaženo prostřednictvím výzkumu a aplikací nových materiálů a konstrukčních řešení krytů a dále implementací přídavných mechatronických funkcí krytů (tzv. smart zařízení). Kritériem pro posouzení nových řešení bude měřitelné snižování energetické náročnosti a negativních vlivů krytu na pohon. Pro posouzení variant budou vyvinuty a využity pokročilé experimentální metody a simulační modely.

Hlavní příjemce HESTEGO, a. s.
Další příjemci Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
ČVUT v Praze, FS, RCMT
Zkratky E2K
Řešení od: 01. 01. 2018
Řešení do: 31. 12. 2021
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výzva TRIO
Vedoucí Ing. Štěpán Fiala, Ph.D.
Řešitel doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.