Chytrý obráběcí stroj

Kód projektu
FV30334
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Řešení od
2018
Manažer
Švéda Jiří
Řešitel
Švéda Jiří
Výzva
TRIO
Příjemce
TOS VARNSDORF

Hlavním cílem projektu je vyvinout software pro sledování provozu strojů a predikci jeho chování v čase s využitím velkého množství dat z řídicího systému, přídavných snímačů i virtuálních modelů (označováno také jako digitální dvojče) a tento software implementovat do obráběcího stroje. Software bude kombinovat standardní postupy zpracování dat vycházející ze znalosti fyzikálních principů s moderními postupy strojového zpracování dat. Software bude implementován přímo do stroje jako součást vyvíjeného systému správy stroje, ale také jako samostatná aplikace mimo stroj včetně komunikace s řídicími systémy Siemens Sinumerik a Heidenhain. Součástí bude také vývoj specifických systémů pro měření deformace klíčových uzlů ve formě funkčního vzorku a jejich napojení na tento software. Nedílnou součástí je také vývoj softwarového řešení pro integraci strojů do systémů řízení výroby a komunikace s ostatními výrobními zařízeními. Hlavním výsledkem bude prototyp obráběcího stroje vybavený softwarovým nástrojem pro komplexní systém adaptivního řízení provozu a vytížení stroje včetně okamžité reakce na aktuální i predikovaný stav v rámci plánování výroby.

Hlavní příjemce TOS VARNSDORF, a. s.
Další příjemci ČVUT v Praze, FS, RCMT
Zkratky SmartMach
Řešení od: 01. 01. 2018
Řešení do: 31. 12. 2021
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výzva TRIO
Vedoucí Ing. Jiří Švéda, Ph.D.
Řešitel Ing. Jiří Švéda, Ph.D.