Chytrý flexibilní systém plánování a monitorování výroby

Kód projektu
TM03000039
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Řešení od
2022
Manažer
Sulitka Matěj
Řešitel
Sulitka Matěj
Výzva
DELTA
Příjemce
Ing. Miroslav Rusiňák

Cílem projektu je vývoj systému pro inprocesní monitorování zatížení nástroje při obrábění a online predikci životnosti nástroje. Tento cíl je v souladu s vysoce aktuálním konceptem chytrého stroje a reaguje na požadavky vyšší efektivity, snižování nákladů, automatizace a lepšího plánování procesů.
Řešení se specificky zaměřuje na uživatele strojů v segmentu malých a středních firem, pro které je potřeba nabídnout aplikačně jednoduchý produkt. Vyvinut bude funkční vzorek pro automatickou identifikaci reálného opotřebení nástroje. Toto řešení umožní předcházet buď neekonomické předčasné výměně nástrojů, nebo zhoršené kvalitě výsledků obrábění. Systém bude komunikovat s CNC řídicím systémem a bude využívat plně dostupné strojní parametry. Funkčnost systému bude ověřena testy na stroji.

Hlavní příjemce TGS nástroje-stroje-technologické služby, spol. s r. o.
Další příjemci ČVUT v Praze, FS, RCMT
Zkratky MachSystem
Řešení od: 01. 01. 2022
Řešení do: 31. 12. 2024
Poskytovatel Technologická agentura České republiky
Výzva DELTA
Vedoucí Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.
Řešitel Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.