Centrum pokročilé elektronové a fotonové optiky

Kód projektu
TN02000020
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Řešení od
2023
Manažer
Koubek Jan
Řešitel
Koubek Jan
Výzva
Národní centra kompetence
Příjemce
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Centrum navazuje na předchozí CEPO a sjednocuje klíčové akademické a průmyslové hráče v ČR, kteří se zabývají výzkumem v oblasti elektronových, fotonových a kvantových technologiích. Aktivity Centra zvýší výzkumnou excelenci a aplikační relevanci akademických partnerů orientované na posílení transferu znalostí k průmyslovým partnerům zaměřených na elektronovou a světelnou mikroskopii a spektroskopii, pokročilé lasery a jejich aplikace, opto-vláknové sensory a sondy, mikro- a nanostrukturované povrchy a optické prvky, ultracitlivou detekci na hranici fyzikálních principů, ultrapřesnou metrologii aplikovatelnou ve výrobě, vývoj sofistikovaných prvků a systémů. Tato synergická spolupráce zvýší přidanou hodnotu výstupů průmyslových partnerů, 2/3 přiblíží a 1/3 udrží na úrovni světových lídrů.

Hlavní příjemce Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Další příjemci Bilogické centrum AV ČR, v. v. i.
Compo Tech PLUS, spol. s r. o.
CRYTUR, spol. s r. o.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
IQS Group, s. r. o.
Masarykova univerzita
Meopta – optika, s. r. o.
MESING, spol. s r. o.
NenoVision, s. r. o.
Network group, s. r. o.
PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r. o.
TesSoft Engineering, spol. s r. o.
Thermo Fisher Scientific Brno, s. r. o.
Univerzita Palackého v Olomouc
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Vysoké učení technické v Brně
Zkratky Hlava
Řešení od: 01. 01. 2023
Řešení do: 31. 12. 2028
Poskytovatel Technologická agentura České republiky
Výzva Národní centra kompetence
Vedoucí Ing. Jan Koubek, Ph.D.
Řešitel Ing. Jan Koubek, Ph.D.