Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika

Kód projektu
TE01020075
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Řešení od
2012
Manažer
Smolík Jan
Řešitel
Smolík Jan
Výzva
Centra kompetence
Příjemce
ČVUT v Praze FS RCMT

1) Zvýšit technickou excelenci oboru strojírenské výrobní techniky (SVT) v ČR u nejvýznamnějších výrobců a zvýšit konkurenceschopnost a produkci oboru tak, aby ČR do roku 2020 patřila do TOP10 producentů SVT na světě (v současnosti 13. místo). 2) Posílit konkurenceschopnost českého oboru SVT tak, že bude zajištěna jeho schopnost nabízet stroje a technologie s následujícími výrazně zlepšenými užitnými vlastnostmi: [o1] Přesnost – především zvyšování geometrické přesnosti práce strojů, geometrické a rozměrové přesnosti výsledného výrobku a jeho funkčních ploch. [o2] Jakost – především zvyšování jakosti zpracovaných povrchů, cílené pozitivní ovlivňování vlnitosti, drsnosti, vzhledu apod. [o3] Výrobní výkon – především zvyšování krátkodobého i dlouhodobého výrobního výkonu strojů. [o4] Spolehlivost – především zvyšování spolehlivosti stroje a všech jeho funkcí, ale také zajištění spolehlivosti výrobního procesu a dlouhodobého udržení kvality výroby. [o5] Hospodárnost – především minimalizace jednotkových nákladů na strojích, vedlejších časů, nákladů na obsluhu, ale i minimalizace nákladů na samotnou výrobu strojů a jejich provoz. [o6] Negativní dopady na životní prostředí – především minimalizace energetických nároků strojů, ale také minimalizace negativních dopadů výroby na strojích, ale i výroby strojů na životní prostředí. 3) Od roku 2015 se budou výsledky projektu podílet na meziročním růstu tržeb podniků konsorcia a do roku 2019 budou uplatněny výsledky projektu na většině nových nebo významně inovovaných strojů z produkce podniků konsorcia. 4) Posílení vzájemné spolupráce ve VaV mezi podniky, které jsou si v některých oblastech produkce konkurenty. Spojením jejich úsilí ve VaV dochází k synergii, která zvyšuje konkurenceschopnost ČR.

Hlavní příjemce ČVUT v Praze, FS, RCMT
Další příjemci KOVOSVIT MAS Machine Tools, a. s.
ŠMT, a. s.
Šmeral Brno, a. s.
TAJMAC-ZPS, a. s.
TOS KUŘIM – OS, a. s.
TOS VARNSDORF, a. s.
TOSHULIN, a. s.
VUT v Brně, FSI
ZČU v Plzni, FS
Zkratky WP01-WP13
Řešení od: 01.04.2012
Řešení do: 31.12.2019
Poskytovatel Technologická agentura České republiky
Výzva Centra kompetence
Vedoucí Jan Smolík
Řešitel Jan Smolík