Centrum elektronové a fotonové optiky

Kód projektu
TN01000008
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Řešení od
2018
Manažer
Koubek Jan
Řešitel
Koubek Jan
Výzva
Národní centra kompetence
Příjemce
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Centrum sjednocuje všechny klíčové akademické a průmyslové hráče v ČR, kteří se zabývají výzkumem v elektronové a fotonové optice. Aktivity Centra se zaměřují na aplikovaný výzkum a přenos technologií v oblastech elektronové mikroskopie a litografie, optické mikroskopie a spektroskopie, laserových technologií, optické a kvantové metrologie, opto-vláknových technologií, vysoce přesné optické výroby a sofistikovaných optických systémů. Taková komplementární synergie posouvá mnohaleté plodné bilaterální spolupráce a nabyté zkušenosti partnerů na úroveň, kde se tato odvětví českého výzkumu a průmyslu přibližují světovým lídrům, vytváří nové pracovní pozice a výrazně zvyšují přidanou hodnotu související průmyslové výroby.

Hlavní příjemce Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Další příjemci Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
CRYTUR, spol. s r. o.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Meopta – optika, s. r. o.
MESING, spol. s r. o.
Thermo Fisher Scientific Brno, s. r. o.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky plazmtu AV ČR, v. v. i.
Ústav maromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
ČVUT v Praze, FS
MU, Středoevropský technologický institut
UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
VUT v Brně, FSI
Zkratky Hlava
Řešení od: 01. 06. 2018
Řešení do: 31. 12. 2022
Poskytovatel Technologická agentura České republiky
Výzva Národní centra kompetence
Vedoucí Ing. Jan Koubek, Ph.D.
Řešitel Ing. Jan Koubek, Ph.D.