Automatizované určení opotřebení obráběcích nástrojů při proměnlivých procesních podmínkách

Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026730
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Řešení od
2021
Manažer
Fojtů Petr
Řešitel
Kolář Petr
Výzva
OP PIK Aplikace
Příjemce
VIVA CV

Projekt je zaměřen na vytvoření technologie automatického monitoringu řezného procesu pro určení kritického opotřebení řezných (vrtacích a závitovacích) nástrojů nepřímou metodou, na základě využití interních dat z řídicího systému stroje s podporou strojového učení. Navržený přístup má proti existujícím řešením dvě výhody: primárně nevyžaduje přídavnou senzoriku a umožňuje nastavení limitních hodnot pro rozhodování na základě automaticky identifikovaných podobností a odvozených trendů. Projekt řeší tyto dílčí cíle:

  • E1 Sběr a vyhodnocení dat ze strojů pro charakterizaci obou procesů
  • E2 Tvorba SW, implementace řešení na stroje a verifikace ve výrobě

Předpokládanými výsledky tohoto projektu budou dvě ověřené technologie (Automatický monitoring procesu 1 a 2) a dále studie přenositelnosti monitorovacích metod na další technologické operace obrábění. Studie není přímo bodovaným výstupem projektu, bude však důležitým nástrojem pro zobecnění vyvinuté technologie a zajištění její přenositelnosti na další stroje a obdobné technologie, mimo provozy VIVA CV a následnou komercionalizaci výsledků tohoto projektu.

Hlavní příjemce VIVA CV, s. r. o.
Další příjemci ČVUT v Praze, FS, RCMT
Zkratky Dvojmatka
Řešení od: 31. 07. 2021
Řešení do: 31. 05. 2023
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výzva OP PIK Aplikace
Vedoucí Ing. Petr Fojtů, Ph.D.
Řešitel doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.