Course List

Course List 2

FW06010524Nový obráběcí stroj integrující prvky Průmysl 4.0

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Řešení od : 2023
Anotace : Hlavním cílem projektu je vývoj prototypu multifunkčního obráběcího stroje ložového typu umožňujícího soustružnicko-frézovací operace, který bude vybaven frézovací hlavou a dalšími prvky umožňujícími plnohodnotnou integraci v rámci koncepce Průmysl 4.0. Projekt bude zaměřen na výzkum systému pro zajištění vysoké přesnosti, vývoj komunikačního rozhraní a výzkum a vývoj pokročilého digitálního dvojčete stroje. Výsledky projektu umožní oslovení mnohem širšího spektra zákazníků, kteří požadují plnohodnotnou integraci strojů do své infrastruktury včetně datových a simulačních modelů. Zařazením vyvinutého stroje do produktového portfolia se podaří zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost TOS Varnsdorf, a. s., především ve smyslu výrazného rozšíření trhů v zahraničí a posunu v globálních hodnotových.
Více informací

FW06010296Nová generace kompozitových nosníků pro vysoce dynamické výrobní stroje

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Řešení od : 2023
Anotace : Cílem projektu je vytvoření nové generace kompozitových nosníků uplatnitelných ve vysoce dynamických výrobních strojích. Tyto nosníky se bude vyznačovat optimalizovanou strukturou tělesa, která bude navržena v interakci s řízením pohybových os a mechanických vlastností pohonů pohybové osy výrobního stroje a integrací prvků pro monitoring stavu kompozitní struktury s informačním vstupem do řídicího systému stroje. Optimalizace struktury bude provedena pomocí simulačního SW pro virtuální testy – digitálního modelu pohybové osy. Výsledkem řešení projektu je vyšší efektivita návrhu nosných komponent z drahých kompozitních materiálů. Díky posuzování v digitálním modelu bude možno navrhnout strukturu kompozitního tělesa bez zbytečného pře-/pod- dimenzování dílčích prvků sestavy stroje.
Více informací

TN02000018Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍ

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Řešení od : 2023
Anotace : NCKS je zaměřeno na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství. NCKS se zabývá řešením klíčových témat významných pro budoucí inovace strojů a zařízení. Strategická výzkumná agenda reflektuje požadavky zákaznické a uživatelské, ekonomické, environmentální, společenské a zejména pak technologické. Důraz je kladen na zvyšování výkonů a efektivity strojů a zařízení, snižování jejich energetické náročnosti, automatizaci výrobních procesů, úspory materiálů a snižování dopadů na životní prostředí, digitalizaci procesů a zohlednění trendů spadajících do oblasti Průmysl 4.0.
Více informací

TN02000020Centrum pokročilé elektronové a fotonové optiky

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Řešení od : 2023
Anotace : Centrum navazuje na předchozí CEPO a sjednocuje klíčové akademické a průmyslové hráče v ČR, kteří se zabývají výzkumem v oblasti elektronových, fotonových a kvantových technologiích. Aktivity Centra zvýší výzkumnou excelenci a aplikační relevanci akademických partnerů orientované na posílení transferu znalostí k průmyslovým partnerům zaměřených na elektronovou a světelnou mikroskopii a spektroskopii, pokročilé lasery a jejich aplikace, opto-vláknové sensory a sondy, mikro- a nanostrukturované povrchy a optické prvky, ultracitlivou detekci na hranici fyzikálních principů, ultrapřesnou metrologii aplikovatelnou ve výrobě, vývoj sofistikovaných prvků a systémů. Tato synergická spolupráce zvýší přidanou hodnotu výstupů průmyslových partnerů, 2/3 přiblíží a 1/3 udrží na úrovni světových lídrů.
Více informací

23362Education programs development in RIS countries

Poskytovatel : Evropská unie
Řešení od : 2023
Anotace : This EIT Manufacturing programme aims to attract and empower top talent from our partner universities across Europe.  The objective is to further provide young talent with mobility and other learning opportunities that help them become leading manufacturing innovators and entrepreneurs. EIT Manufacturing PhDs will be one of the main assets of the EIT Manufacturing innovation communities, spreading innovation and creating new businesses within the manufacturing ecosystem.
Více informací

23116Learning about AI and digitalization for a more efficient computer-aided process planning in Machining 4.0

Poskytovatel : Evropská unie
Řešení od : 2023
Anotace : Machining process planning and preparation has a key role in machining, as an important part of industrial production. Process planning ensures that the machining process results in accurate, quality and productive manufacturing. So far, decisions made during planning were made mainly based on experience of skilled professionals. Now, new AI systems can contribute and support process planning to shorten the time needed and get as close to optimal results as possible. This activity aims at increasing awareness, skills and application of these AI support systems that can assist trained employees with their machining process planning and preparation tasks. This activity will result in courses and workshops (as well as learning materials) that will train employees to use these systems and therefore increase the capability, productivity and effectiveness of the SMEs.
Více informací

22139Learning about IoT and Virtualization to better your Experience in Machining in the 4.0 era

Poskytovatel : Evropská unie
Řešení od : 2022
Anotace : The LIVE4.0 project aims at improving SMEs education in the machining field promoting a betier use of Industry 4.0 instruments and creating effective learning experiences for their personnel at the job shop. Education on how to achieve a fruitiul digitalization of processes to improve their flexibility, resilience and efficiency will be the learning target. LIVE4.0 will exploit the European SMEs huge improvement margin by applying new I4.0 tools to make the transition towards a more advanced and efficient way of manufacturing. LIVE4.0 will provide the knowledge and the experience of partner Universities, it will also bring the example of a partner SME that will be active in providing the user point of view in the content creation and provision, from which the project tagline: “from the SMEs for the SMEs”. New and flexible tools as learning nuggets and learning paths will be coupled with live and hands on experience at the job shop to tailor the learning experience to the SMEs needs.
Více informací
1 2 3 23

Kontakty

Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.

M.Sulitka@rcmt.cvut.cz
+420 605 205 927
+420 221 990 944


Ing. Jan Smolík, Ph.D.

J.Smolik@rcmt.cvut.cz
+420 605 205 918
+420 221 990 918