Cena Josefa Hlávky pro absolventa Ústavu výrobních strojů a zařízení

Cena Josefa Hlávky pro absolventa Ústavu výrobních strojů a zařízení

Ing. Jan Šmaus, absolvent Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze a dalších 53 nejlepších studentů a absolventů pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladých vědeckých pracovníků Akademie věd ČR, převzalo Cenu Josefa Hlávky.

Ceny byly předány 16. listopadu 2023 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic. Nadační příspěvky Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům, a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. O nadační příspěvek mohou žádat vynikající jednotlivci z veřejných vysokých škol a dalších institucí v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a z Akademie věd České republiky.

Přečtěte si rozhovor s Janem Šmausem

Podívejte se na fotky z předávání cen na zámku v Lužanech