editor

By

Dne 20. dubna 2021 proběhla online Mezinárodní konference ICTIMT 2021 | 2nd International Conference on Thermal Issues in Machine Tools. Tuto unikátní konferenci zaměřenou na oblast teplotního chování strojů organizoval Ústav výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní ČVUT v Praze spolu s Katedrou vývoje obráběcích strojů a adaptivního řízení Technické univerzity v Drážďanech. Partnerem konference...
Číst více
Vyhlášení výsledků 26. ročníku soutěže Zvoníčkovy nadace o nejlepší diplomové práce magisterských studijních programů Fakulty strojní ČVUT v Praze, proběhlo letos online.
Číst více
Na semináři zaměřeném na aktuální témata plánování a řízení výroby plně v souladu s nejnovějšími poznatky Průmyslu 4.0 prezentoval 4. listopadu 2020 své zkušenosti také doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. z RCMT, který je zapojen do projektů realizovaných v rámci CIIRC.
Číst více
5. listopadu 2020 se konalo Strojírenské fórum, tentokrát formou videokonference. V odborném bloku zaměřeném na nástroje digitalizace pro zvýšení efektivity procesů prezentoval zkušenosti s daty a digitálními nástroji pro zdokonalenou podporu procesů obrábění vedoucí RCMT Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.
Číst více
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) a Fakulta strojní (FS ČVUT) Českého vysokého učení technického v Praze navázali na první úspěšný workshop na téma „Vzdělávání pro Průmysl 4.0“, který pořádalo Národní centrum průmyslu 4.0 (NCP4.0) pro pracovníky z regionálních pracovišť Národního pedagogického institutu České republiky (NPI – www.npicr.cz). V polovině září 2020 proběhlo opakování...
Číst více
ČVUT v Praze získalo 10. září 2020 od Evropské komise prestižní ocenění HR Excellence in Research Award v oblasti lidských zdrojů, které odráží kvalitu prostředí pro výzkumné pracovníky a je zárukou jeho dalšího rozvoje. Certifikát může nalákat na univerzitu ještě více zahraničních vědců a zvyšuje celkovou prestiž vysoké školy.
Číst více
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) a Fakulta strojní (FS ČVUT) Českého vysokého učení technického v Praze participovali 26. srpna 2020 na workshopu k tématu „Vzdělávání pro Průmysl 4.0“, který pořádalo Národní centrum průmyslu 4.0 (NCP4.0) pro pracovníky Národního pedagogického institutu České republiky (NPI) (www.npicr.cz). NPI je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a...
Číst více
Před 20 lety, 1. července 2000, se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku nahlíží článek publikovaný v MM Průmyslovém Spektru. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii...
Číst více
Na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT dne 21. ledna 2020 byla udělena stříbrná Felberova medaile panu prof. Ing. J. Houšovi, DrSc. Felberova medaile se uděluje za významnou pedagogickou a vědeckou činnost spojenou s ČVUT v Praze.
Číst více
Odborný seminář Trendy po EMO Hannover 2019, který pořádala Společnost pro obráběcí stroje (SpOS) ve spolupráci s RCMT Fakulty strojní ČVUT v Praze a Technologickou platformou strojírenské výrobní techniky se konal ve čtvrtek 13. 2. 2019 od 9.00 hod. v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT, FS ČVUT v Praze.
Číst více