Aktuální trendy v oboru obráběcích strojů

Obor obráběcích strojů prochází velkými změnami, které pravděpodobně nejsou na první pohled tak zřetelné. Požadavky na stroje se mění v důsledku postupných proměn světa okolo nás a výrobci strojů na to reagují, aby si zajistili potřebnou konkurenceschopnost.

V roce 2021 bylo pracovní skupinou Národní inovační platformy I pro obory energetika, hutnictví, průmyslová chemie, strojírenství a mechatronika identifikováno osm hlavních megatrendů, které mají vliv na nastartování změn v těchto klíčových průmyslových oborech v ČR.

Celý článek je dostupný ná stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum.