Novinky a aktuality

Aktuality

Výzkum pro praxi – Optimalizace obrábění a aplikace digitálních dvojčat

Vývojem moderního konceptu virtuálních modelů a digitálních dvojčat strojů a procesů se RCMT zabývá systematicky již více než 10 let, a to...

Aktuální trendy v oboru obráběcích strojů

Obor obráběcích strojů prochází velkými změnami, které pravděpodobně nejsou na první pohled tak zřetelné. Požadavky na stroje se mění v důsledku postupných...

Výzkum pro praxi – Nadstavbová prostředí CNC a datová komunikace

Strategie tvorby nadstavbových systémů umožňujících do stroje implementovat další aplikace a komunikační nástroje.

RICAIP Days 2022

Série akcí u příležitosti dokončení unikátní výzkumné infrastruktury ČVUT.

Konference STČ 2022

Studenti Ústavu výrobních strojů a zařízení se úspěšně zúčastnili konference Studentské tvůrčí činnosti.

Výzkum pro praxi – Vývoj řezných nástrojů z ultratvrdých materiálů

Cílem dlouhodobého společného výzkumu firmy Rotana a RCMT, Fakulty strojní ČVUT v Praze je implementace laserové technologie a doprovodných procesů pro výrobu...

Výzkum pro praxi – Vývoj v oblasti hybrid manufacturing

Společné řešení projektu hybridní technologie podpořilo dlouhodobou spolupráci v oblasti vývoje strojů a technologií mezi Kovosvit MAS Machine Tools a RCMT.

EIT Manufacturing Doctoral School

Kurz inovací a podnikatelství pro studenty doktorského studia ČVUT.
1 2 3 4 5 6 7