Aditivní výroba v Testbedu pro Průmysl 4.0

Experimentální pracoviště CIIRC a FS ČVUT Testbed pro Průmysl 4.0 jakožto nedílná součást česko-německého výzkumného centra pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP prošlo v uplynulých měsících významným rozšířením, a to především o další technologie průmyslové aditivní výroby.

Testbed a jeho výzkumné týmy se od počátku jako jedním z klíčových témat zabývají modulární flexibilní výrobou, která je velmi důležitá pro koncept tzv. smart factory. V rámci centra RICAIP pracují na tomto tématu týmy CIIRC a FS ČVUT spolu s partnery v CEITEC VUT v Brně, DFKI a ZeMA v Saarbrückenu v Německu a rozšiřují jej o další aspekty, zejména v kontextu distribuované výroby. Aditivní výroba, která umožňuje rychlé prototypování a nákladově efektivní kusovou výrobu, je důležitou technologií umožňující rychlou změnu nástrojů nutných pro manipulaci s různými tvary předmětů. Flexibilita výrobních linek je založena právě na schopnosti adaptovat výrobní prostředky pro jiný typ dílů a koncových výrobků.

Celý článek publikovaný v časopisu Pražská technika je k dispozici ZDE